01 நவம்பர் 2010

துருவங்கள் ஒன்றாக ....சில அபூர்வ படங்கள்...

இது அடுத்த தலைமுறையின் தூய(? ) நட்பு......
இந்த தலைமுறையின் தூய நட்பின் எடுத்துகாட்டு.......

சென்ற தலைமுறையின் நட்பு.... யாராலும் நம்மளை பிரிக்க முடியாது என சொல்லுகிறாரோ????


இதுபோல் ஒரு அபூர்வ காட்சி இன்றைய அரசியலில் நடக்குமா....?பெரியாருடன் ராஜாஜி..... இரண்டுபேரும் எதிரெதிர் துருவங்கள்......
இணைபிரியா நண்பர்கள்....

அது ஒரு கனாகாலம்......


மூன்று முதல்வர்கள் ஒன்றாக........இணைபிரியா நண்பர்களாக....

1 கருத்து:

உங்களின் பின்னூட்டமே என்னோட முன்னேற்றம்....